Change mindset? Nee toch?

02-05-2024

  • De change mindset zelf werd nog niet onderzocht.
  • Het concept werd afgeleid van de growth mindset, die wel onderzocht is..
  • Interventies om de mindset te veranderen, zijn echter niet effectief. 

Change mindset?

Ondertussen ben ik toch al even met veranderingen bezig. Of moet ik 'change' zeggen? De laatste maanden hoor ik het begrip 'change mindset' meer en meer opduiken.

Nieuw voor mij. Ik dus op zoek naar de betekenis.

  • Niemand uit mijn directe omgeving kan me helpen.
  • De wetenschappelijke literatuur ook al niet.
  • Andere bronnen dan maar…
Regelmatig duiken
 zaken terug op


'Ouwe wijn in nieuwe zakken


Op het internet stoot ik op het antwoord. Daar lees ik het volgende: 'Je hebt een fixed mindset en een growth mindset. Van het ene uiterste naar het andere gaan, is de Change Mindset.'

Ah ok, denk ik! Carol Dweck. Ik had het kunnen weten. Oude wijn in nieuwe zakken.

Heisa

Ik moet even glimlachen als ik terugdenk aan de heisa in 2018 over de growth mindset. (En eerlijk is eerlijk, aan mijn ontgoocheling op dat moment.) 

Die growth mindset is ondertussen toch ontkracht? Of zijn er nieuwe inzichten?


Ook recente onderzoeken
weerleggen

Recente onderzoeken

Even opzoeken. Wat zeggen recente onderzoeken? 

  • Macnamara en Burgoyne (2023) bevestigden dat de eerder gevonden positieve resultaten van growth-mindset-interventies eerder zeldzaam en zelfs onjuist  waren. En dat ze het gevolg waren van slecht ontworpen interventies, rapportagefouten en biases. 
  • Burnette en enkele andere onderzoekers (2023) toonden een genuanceerder beeld. Zij kwamen tot de conclusie dat er een erg grote variatie in de effectiviteit van growth-mindset-interventies was, dit in het voordeel van bevolkingsgroepen die er 'het meeste nood' aan hadden.


Beter op andere dingen inzetten

De interventies om de mindset te veranderen, zijn duidelijk niet allemaal even kwaltatief en slagen er niet in om iets te beïnvloeden. 


Beter op andere dingen inzetten, lijkt me?


Bronnen

Burgoyne, A.P., Hambrick, D.Z., & Macnamara, B.N. (2020). How Firm Are the Foundations of Mind-Set Theory? The Claims Appear Stronger Than the Evidence. Psychological Science, 31, 258 - 267.

 Burnette, J.L., Billingsley, J., Banks, G.C., Knouse, L.E., Hoyt, C.L., Pollack, J.M., & Simon, S. (2022). A systematic review and meta-analysis of growth mindset interventions: For whom, how, and why might such interventions work? Psychological bulletin.

Macnamara, B.N., & Burgoyne, A.P. (2022). Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? A systematic review and meta-analysis with recommendations for best practices. Psychological bulletin.

Macnamara, B.N., & Burgoyne, A.P. (2023). A spotlight on bias in the growth mindset intervention literature: A reply to commentaries that contextualize the discussion (Oyserman, 2023; Yan & Schuetze, 2023) and illustrate the conclusion (Tipton et al., 2023). Psychological Bulletin