Disrupt-then-reframe

12-07-2023
  • Disrupt-then-reframe is een beïnvloedingstechniek  
  • Ze verstoort in het eerste deel om het volgen van het tweede deel te vergroten  
  • Net als alle technieken, test men deze eerst best op kleine schaal om het effect te onderzoeken  

Effect

Toen mijn man me vanmorgen deze affiche toonde, moest ik toch even glimlachen. Al die commotie in de media. Terwijl het enige waar ik aan kon denken, was…

'wat zou ik graag te weten komen wat het effect van deze campagne is'.


Disrupt-than-reframe

Het zou immers wel eens kunnen dat ze erg effectief is. En dat men in Aalst onbewust(?) gebruik heeft gemaakt van de disrupt-then-reframe-techniek.

Disrupt-then-reframe is een techniek waarbij men de verwachte, normale elementen in een situatie verstoort om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker meegaan in het verzoek dat erna komt.


Aalst

Ik leg het even uit. Stel je voor. Je wandelt voorbij bovenstaande affiche. Bij het bekijken ervan zal je zeker schrikken.

De drie jongeren en 'Op elke coole spot in Aalst... ligt een smerige pretbederver' is niet iets wat je verwacht te zien. Deze combi trekt jouw aandacht en vergt wel wat cognitieve verwerkingscapaciteit van jouw hersenen. Disrupt.

Terwijl jij de boodschap aan het verwerken bent, volgt de reframe: 'Laat je sfeervolle herinnering aan Aalst niet besmeuren door peuken, blikjes, kapotte paraplu's of hondenkak. Mik ze dus metéén in de juiste vuilnisbak.' 

Eerst verwarren, dan vragen

Verwerking

Doordat onze hersenen het eerste deel al moesten verwerken, zouden ze dit tweede deel, deze reframe-boodschap, makkelijker aannemen.

In experimenten werd dit effect erg duidelijk. Zo zag men dat 70% van de mensen een verzoek inwilligden bij het gebruik van de disrupt-then-reframe-techniek.

Dit terwijl in de conditie zonder de 'disrupt', maximaal 35% van de mensen meegingen in de vraag.


Ik hoop voor Aalst hetzelfde.

...

Bedenkingen

  • Er zijn ook andere foto's gebruikt in de campagne, hé?
  • Ik mag er toch van uitgaan dat ze de campagne eerst hebben 'getest' bij verschillende doelgroepen?
  • En kritisch bekeken vanuit 'diversiteit en inclusie'? Toch?


Bronnen

Davis, B.P., & Knowles, E.S. (1999). A Disrupt-Then-Reframe Technique of Social Influence. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 192-199.