Doelstellingen voor betere prestaties, ook wanneer deze niet bereikt zijn.

16-03-2023

  • Veeleisende maar haalbare resultaatsdoelen laten mensen beter presteren.
  • Doelstellingen zorgen voor meer motivatie en commitment.
  • Ook doelstellingen die niet behaald zijn, zijn zinvol.


Honderden wetenschappelijke onderzoeken tonen het belang van doelstellingen aan. Een van de belangrijkste conclusies in die onderzoeken is dat mensen die precieze, veeleisende maar bereikbare doelen krijgen, beter presteren dan degenen die gemakkelijke, vage of helemaal geen doelen krijgen.


'Beter presteren', heb je het gelezen? De meeste onderzoeken naar doelstellingen hebben het immers niet over het al dan niet bereiken van doelstellingen maar wel over de positieve effecten van doelstellingen. Ze hebben het over het motiveren, over het zetten van stappen, over het commitment en over de betere prestaties van mensen.


Ik was zo aan het denken...

Misschien is het tijd om ook op het werk iets minder te focussen op dit resultaat? En te beseffen dat ook niet-bereikte doelen zinvol zijn.


Bronnen

  • Konstantara, M., & Galanakis, M. (2022). Organizational & Industrial Psychology in the 21st Century—Goal-Setting Theory and Performance Management: A Systematic Literature Review. Psychology, 13, 790-797.

  • Locke, E. A., & Latham, G. P. (2013). New Developments in Goal Setting and Task Performance. Routledge.