De pomodorotechniek? In een context in verandering?

02-04-2024
 • Organisaties in verandering hebben medewerkers nodig die hun 'tijd managen.'
 • De competenties die ze hiervoor modig hebben, leren ze zelden in een opleiding timemanagement.
 • Hoog tijd om de inhoud van deze opleidingen te herbekijken.

Organiseren jullie eigenlijk nog opleidingen timemanagement? Je weet wel van die opleidingen met het Eisenhowerschema en de Pomodorotechniek.

Prioriteiten, extra taken, experimenten

Effectief en actueel?

De vraag is natuurlijk of de 'klassieke invulling' van zo'n opleiding effectief en actueel is? 

En in welke mate 

 • de technieken het doel dat ze nastreven effectief bereiken? 
 • mensen de aangeleerde technieken echt kunnen gebruiken in hun werkcontext?


Zeker voor organisaties in verandering. Veranderingen zorgen er immers voor dat medewerkers:

 • (tijdelijk) andere prioriteiten hebben
 • er taken 'bovenop' krijgen
 • veel tijd besteden aan experimenten en nieuwe dingen


Allemaal zaken die wel wat anders vragen dan het toepassen van de techniekjes die je in de meeste opleidingen aangeleerd krijgt.


Competenties timemanagement 2.0


Nieuwe invulling van de opleiding

Is het dan nog zinvol een opleiding timemanagement organiseren?

Volgens mij wel, tenminste als die competenties aan bod komen die mensen in de huidige, veranderende context nodig hebben.


Over welke competenties heb ik het?

 1. het juist inschatten en beoordelen van de manier waarop iemand zijn tijd besteedt
 2. het stellen van doelen, het bepalen van prioriteiten, het maken van takenlijsten, het groeperen van taken en het plannen
 3. het monitoren van gedrag, het omgaan met onderbrekingen, het opnieuw uittesten van iets


Bronnen

Aeon, B., Faber, A., & Panaccio, A. (2021). Does time management work? A meta-analysis. PlOS ONE, 16 1, e0245066.

Bedi, A., & Sass, M.D. (2022). But I have no time to read this article! A meta-analytic review of the consequences of employee time management behaviors. The Journal of Social Psychology, 163, 676-697.

Claessens, B., Eerde, W., Rutte, C. & Roe, R. (2007). A Review of Time Management Literature. Personnel Review, 36, 255-276.

Wolters, C.A., & Brady, A.C. (2020). College Students' Time Management: a Self-Regulated Learning Perspective. Educational Psychology Review, 33, 1319-1351.