Twijfelen of iets correct is, is correct... 

06-04-2023

  • Wanneer men in organisaties dingen wil veranderen, kiest men nog te vaak voor een aanpak die niet onderzocht is.

  • We laten ons makkelijk verleiden om voor een eenvoudige, gekende of aantrekkelijke aanpak te gaan

  • Dat terwijl er best wel wat onderzoek gedaan is naar wat niet/echt werkt om stappen te zetten.


Hebben jullie ze al gezien? De nieuwe CM-affiches? Bovenstaande is er één van. Toen ik er vorige week de eerste keer voorbij reed, moest ik glimlachen.


Krijg instant een sixpak met deze crème. Really?

Twijfelen of iets gezond is, is gezond

Vind de juiste info op jongeren.cm.be


Spontaan kwam de volgende gedachte bij me op.

Stel nu eens dat in dezelfde lijn veranderaffiches in het straatbeeld zouden verschijnen? En dat je op weg naar je werk volgende dingen zou lezen:


Urgentie creëren als eerste stap in een veranderproces (Kotter). Really?

Twijfelen of iets correct is, is correct

Vind info over wat echt klopt op Google Scholar.


of


Door de fasen van rouw gaan bij veranderingen (Kübler-Ross). Really?

Twijfelen of iets correct is, is correct.

Vind info over wat echt klopt op Google Scholar.


De acht stappen om veranderingen door te voeren van Kötter, de vijf fasen waardoor mensen zouden gaan bij veranderingen van Kûbler Ross. Beide zijn het erg populaire en eenvoudige modellen die je zouden helpen om veranderingen in organisaties aan te pakken. 


Maar in hoeverre zijn deze modellen correct? 

In welke mate vinden we voor deze stappen/fasen bevestiging op Google Scholar?

Totaal niet.

Kijk zelf maar eens.


Het creëren van urgentie bij de start van een verandertraject

  • wordt niet ondersteund door onderzoek. 
  • kan leiden tot angst, rigiditeit en vermijding (Staw, Sandelands, & Dutton, 1981)
  • zorgt voor stress waardoor medewerkers minder in staat zijn om stappen te zetten (Ashford, 1988).


Wist je dat de rouwfasen van Elisabeth Kübler-Ross

  • niet ondersteund worden door onderzoek.
  • het resultaat waren van een interview met vier kankerpatiënten (Lilienfield et al., 2010)
  • door de auteur zelf in vraag worden gesteld

'The stages have evolved since their introduction, and they have been very misunderstood over the past three decades. They were never meant to help tuck messy emotions into neat packages. They are responses to loss that many people have, but there is not a typical response to loss, as there is no typical loss. Our grief is as individual as our lives. Not everyone goes through all of them or goes in a prescribed order." (Kübler-Ross & Kessler, 2005)Bronnen

Ashford, S.J. (1988). Individual Strategies for Coping with Stress during Organizational Transitions. The Journal of Applied Behavioral Science, 24, 19 - 36.

Avis, K.A., Stroebe, M.S., & Schut, H.A. (2021). Stages of Grief Portrayed on the Internet: A Systematic Analysis and Critical Appraisal. Frontiers in Psychology, 12

Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. Simon and Schuster.

Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley-Blackwell.

Staw, B.M., Sandelands, L.E., & Dutton, J.E. (1981). Threat-rigidity effects in organizational behavior: A multilevel analysis. Administrative Science Quarterly, 26, 501.