Argumenten versus verklaringen

02-02-2023
  • A.ls je argumenten vraagt, verdedigen mensen zich.
  • Wanneer je verklaringen vraagt, zoeken ze naar (alternatieve) mogelijkheden.

Argumenten zorgen voor een extremer standpunt


Als je mensen vraagt om argumenten, werk je er onbewust aan mee dat ze hun overtuigingen versterken. Je duwt ze in een situatie waarin ze het gevoel hebben dat ze hun positie moeten verdedigen.

Vragen naar verklaringen zet een ander proces is gang, een denkproces. Als je aan mensen vraagt een verklaring te geven, worden ze voorzichtiger. Ook zien ze sneller in dat ze niet alle kennis hebben.

We geven immers argumenten, we zoeken naar verklaringen.


Bron

Fernbach, P. M., Rogers, T., Fox, C. R., & Sloman, S. A. (2013). Political Extremism is Supported by an Illusion of Understanding. Psychological Science, 24 (6), 939-946.