Weet jij hoe het werkt?

19-03-2023
  • Mensen zijn ervan overtuigd dat ze de werking van dingen goed begrijpen
  • Pas wanneer ze iets moeten uitleggen, beseffen ze dat dat begrip niet zo groot is als gedacht.

Niet te snel 'ja' zeggen. Leg het eerst even uit.


In een vorige blog schreef ik al dat we te snel te denken dat we de dingen begrijpen. Deze overschatting is veelvuldig onderzocht. Zo deden Rozenbilt en Keil bijvoorbeeld een experiment met zestien Yale-studenten.


1. Eerst beoordeelden de studenten hoe goed ze de werking van ritsen, horloges, helikopters,... begrepen.

2. Daarna moesten ze opschrijven hoe die apparaten effectief werkten: gedetailleerd, stapsgewijs, causaal.

3. Daarna hadden ze de kans hun eigen begrip opnieuw te evalueren.

En wat dacht je? De score die ze zichzelf in de deze derde stap gaven, lag beduidend lager dan die uit de eerste.


Met andere woorden pas wanneer de studenten de werking moesten uitleggen, zagen ze in dat ze deze veel minder begrepen dan ze in eerste instantie dachten.


Bronnen

Chromik, M., Eiband, M., Buchner, F., Krüger, A., & Butz, A. (2021). I Think I Get Your Point, AI! The Illusion of Explanatory Depth in Explainable AI. 307-317.

Rozenblit, L., & Keil, F. (2002). The misunderstood limits of folk science: An illusion of explanatory depth. Cognitive Science, 26(5), 521–562