Fijn dat je een kijkje komt nemen op deze website. 

Veel leesplezier. 

De change mindset zelf werd nog niet onderzocht.Het concept werd afgeleid van de growth mindset, die wel onderzocht is..Interventies om de mindset te veranderen, zijn echter niet effectief.

Organisaties in verandering hebben medewerkers nodig die hun 'tijd managen.'De competenties die ze hiervoor modig hebben, leren ze zelden in een opleiding timemanagement.Hoog tijd om de inhoud van deze opleidingen te herbekijken.

Niet iedereen is even gemotiveerd om te lerenMensen die gemotiveerd zijn om te leren, hebben een leerdoeloriëntatieJe kan de leerdoeloriëntatie stimuleren

Disrupt-then-reframe is een beïnvloedingstechniek Ze verstoort in het eerste deel om het volgen van het tweede deel te vergroten Net als alle technieken, test men deze eerst best op kleine schaal om het effect te onderzoeken

Not so SMART

01-07-2023

Dit artikel verscheen in het tijdschrift AdRem 2/2023

Mensen hechten meer waarde aan dingen die ze zelf maken Dit is ook het geval wanneer ze de dingen niet mogen personaliseren Als je gedrag wil veranderen in een organisatie, hou je daar best rekening mee

17 communicatieverantwoordelijken van Vlaamse steden en gemeenten zullen dinsdag, 13 juni, naar Mechelen komen. Die dag geven we immers de opleiding '35 interventies die (niet) werken bij (gedrags)verandering'.Een opleiding waarin we interventies om tot ander gedrag te komen, van dichtbij bekijken.

Al voor we officieel over een veranering communiceren, is er al meer gecommuniceerd dan we beseffen Belangrijk is al van in het begin van het verandertraject zowel de bedoelde als de onbedoelde communicatieinterventies te kaderen Door deze comminicatiemomenten te benoemen, geeft men de medewerkers het gevoel dat men niet over één dag ijs is gegaan ...