Inzichten

Mensen zijn er ten onrechte van overtuigd dat ze geen denkfouten maken Denkfouten kunnen interpersoonlijke conflicten in een team voeden Met gerichte interventies kan je de denkfouten in het team verminderen

De change mindset zelf werd nog niet onderzocht.Het concept werd afgeleid van de growth mindset, die wel onderzocht is..Interventies om de mindset te veranderen, zijn echter niet effectief.

Organisaties in verandering hebben medewerkers nodig die hun 'tijd managen.'De competenties die ze hiervoor modig hebben, leren ze zelden in een opleiding timemanagement.Hoog tijd om de inhoud van deze opleidingen te herbekijken.

Niet iedereen is even gemotiveerd om te lerenMensen die gemotiveerd zijn om te leren, hebben een leerdoeloriëntatieJe kan de leerdoeloriëntatie stimuleren

Disrupt-then-reframe is een beïnvloedingstechniek Ze verstoort in het eerste deel om het volgen van het tweede deel te vergroten Net als alle technieken, test men deze eerst best op kleine schaal om het effect te onderzoeken

Not so SMART

01-07-2023

Dit artikel verscheen in het tijdschrift AdRem 2/2023

Mensen hechten meer waarde aan dingen die ze zelf maken Dit is ook het geval wanneer ze de dingen niet mogen personaliseren Als je gedrag wil veranderen in een organisatie, hou je daar best rekening mee

17 communicatieverantwoordelijken van Vlaamse steden en gemeenten zullen dinsdag, 13 juni, naar Mechelen komen. Die dag geven we immers de opleiding '35 interventies die (niet) werken bij (gedrags)verandering'.Een opleiding waarin we interventies om tot ander gedrag te komen, van dichtbij bekijken.

Al voor we officieel over een veranering communiceren, is er al meer gecommuniceerd dan we beseffen Belangrijk is al van in het begin van het verandertraject zowel de bedoelde als de onbedoelde communicatieinterventies te kaderen Door deze comminicatiemomenten te benoemen, geeft men de medewerkers het gevoel dat men niet over één dag ijs is gegaan ...

Mensen zijn ervan overtuigd dat ze de werking van dingen goed begrijpenPas wanneer ze iets moeten uitleggen, beseffen ze dat dat begrip niet zo groot is als gedacht.

Mensen veronderstellen dat ze een probleem beter begrijpen dan ze in werkelijkheid doen.Dit vooral in complexe oorzaak-gevolgrelaties.

A.ls je argumenten vraagt, verdedigen mensen zich.
Wanneer je verklaringen vraagt, zoeken ze naar (alternatieve) mogelijkheden.

Concrete gedragsdoelstellingen doorbreken vastgeroeste patronen en gewoonten.Veeleisende maar haalbare resultaatsdoelen laten mensen beter presteren.Maar pas wanneer je flexibel aan de slag gaat met doelstellingen, krijg je de beste resultaten . Privé én professioneel.