Mensen zijn er ten onrechte van overtuigd dat ze geen denkfouten maken Denkfouten kunnen interpersoonlijke conflicten in een team voeden Met gerichte interventies kan je de denkfouten in het team verminderen

De change mindset zelf werd nog niet onderzocht.Het concept werd afgeleid van de growth mindset, die wel onderzocht is..Interventies om de mindset te veranderen, zijn echter niet effectief.

Organisaties in verandering hebben medewerkers nodig die hun 'tijd managen.'De competenties die ze hiervoor modig hebben, leren ze zelden in een opleiding timemanagement.Hoog tijd om de inhoud van deze opleidingen te herbekijken.

Niet iedereen is even gemotiveerd om te lerenMensen die gemotiveerd zijn om te leren, hebben een leerdoeloriëntatieJe kan de leerdoeloriëntatie stimuleren

Disrupt-then-reframe is een beïnvloedingstechniek Ze verstoort in het eerste deel om het volgen van het tweede deel te vergroten Net als alle technieken, test men deze eerst best op kleine schaal om het effect te onderzoeken

Not so SMART

01-07-2023

Dit artikel verscheen in het tijdschrift AdRem 2/2023

Mensen zijn ervan overtuigd dat ze de werking van dingen goed begrijpenPas wanneer ze iets moeten uitleggen, beseffen ze dat dat begrip niet zo groot is als gedacht.